Konvansiyonel Hizmetler

Çağrı bazlı hizmetler, kurulum esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bir sözleşmeye gereksinim duyulmaksızın, servis ihtiyacının karşılan...
Kurulum, taşıma, ekleme, değişiklik yani IMAC hizmetleri, şirketlerin ihtiyaç duyduğu ve de şirketlerin talepleri doğrultusunda var olan bilgi sist...
Onarım/garanti hizmetleri, kapsamında Zirvede Ol Medya olarak müşterilere çeşitli bilgisayar markaları için yetkili garanti merkezi hizmetleri veri...
Proje yönetimi hizmetleri, müşterilerin yeni bir sistem kurması, yeni bir servis oluşturması ve benzeri gibi durumlarda, yürütülmesi gereken işleri...
Yazılım bakım/destek hizmetleri, iş süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yazılım ürünlerinin en güncel haliyle, sorunsuz olarak kullanılması açısınd...
BT güvenlik ürünleri bakım hizmeti sayesinde müşterilerin BT sistemlerinde süreklilik sağlanmasına imkan verilmekte ve verilerin bütünlüğünün korun...
Ağ bakım/destek hizmetleri, müşterilerin LAN ile WAN yani yerel alan ve geniş alan ağ altyapılarında bulunan ürünlerin kurulumlarının gerçekleşmes...
PC/sunucu/çevre birimleri bakım ve destek hizmetleri, BT altyapısı bulunan server, pc ve çevre ürünlerin yani yazıcı, tarayıcı ve benzeri gibi ürün...