Dış Kaynak Hizmetleri

İş süreçlerinde dış kaynak kullanımı hizmetleri kapsamında müşterilere baskı, veri girişi yapma ve toplama, tahsilat ve muhasebe, bordrolama işleml...
Olağanüstü durum hizmetleri kapsamında müşterilere, olağanüstü gelişen durumlar karşısında bilgi sistemlerinde bulunan sermayenin, korunması hizmet...
İşletim yönetim hizmetleri, BT sistemlerinin, iletişim ağlarının, uygulamaların, sunucuların, veri tabanlarının ve güvenlik sistemlerinin kesintisi...
Masaüstü hizmetleri, kullanıcıların çalışma ortamlarında ve masalarında bulunan ürünlerin ve sistemlerin gereksinimlere uygun bir şekilde, sorunsuz...
Yardım masası hizmetleri kapsamında, çağrı bazlı olarak yürütülen ve yönetilen bütün BT operasyonlarına ilişkin çağrı alma, açma ve çağrı kaydetme,...